dissabte, 23 de gener de 2010

La inspecció de finquesEl conseller Baltasar, responsable del Departament de Medi Ambient i Habitatge, no se si està molt fi últimament, pero crec que va de pífia en pífia, desprès de les que tots sabem, la sequera, el transvasament, l’incendi de l’Horta, i d’altres, se n’afegeix una altra, que va ser publicada a La Vanguardia del 22-I-2010 i que deia lo següent:
“ Les finques de mes de 45 anys passaran una inspecció, i que el Govern prepara un decret per impedir la degradació del parc immobiliari i fomentar la rehabilitació”.
Això mes o menys vol dir que totes les finques tindran que disposar d’un Llibre del Edifici, que si no recordo malament, ja existeix un decret en aquest sentit:
“El Decret 158/1997 de 8 de juliol, pel qual es regula el Llibre de l’Edifici dels habitatges existents i es crea el Programa per a la revisió de l’estat de conservació dels edificis d’habitatges”
Aquest decret va ser publicat al DOGC nº 2434, del 16 de juliol de 1997 i estava signat pel aleshores Conseller de Política Territorial i Pobres Publiques el senyor Artur Mas i Gavarró.
La meva pregunta es, aquest nou decret te quelcom a veure amb l’existent, o regularà noves competències? Esta derogat l’anterior?
Es la nova pífia del conseller?


divendres, 8 de gener de 2010

Historia d’una hipocresia… o d’una incompetència

Aquest passat mes de desembre un escàndol de grans proporcions , ha trasbalsat la política empresarial de la capital de l’estat, i ha irritat a la opinió pública, amb funestes repercussions per a milers d’immigrants llatinoamericans, i de mes de 600 treballadors que s’han quedat sense feina. Tot per la incompetència d’un empresari prepotent i dirigent d’una organització empresarial, amb aires messiànics.
Amb refereixo a Gerardo Díaz Ferran president de la CEOE, i president d’entre altres empreses de Air Comet, aerolinia especialitzada en vols a Sud-america.
La qüestió es que la companya de marres ha instat un expedient de regulació d’ocupació per la totalitat de la plantilla: 666 treballadors, que ja portaven entre 6 i 8 mesos sense abonar-les-hi els salaris, a mes va deixar sense volar a mes de 7.000 passatgers que volien passar les festes de Nadal amb els seus familiars de la Amèrica llatina.
Es va negar a volar tot al•legant falta de diners, per pagar el combustible. També al•legava el “prestigiós” empresari, que la culpa la tenia un banc creditor el qual li denegava crèdit per evitar que s’executés l’ordre d’un jutge britànic que, l’impedia als seus avions de volar per no pagar el lloguer (leasing).

Els orígens d’aquesta fallida es difícil d’aclarir per el desgavell de declaracions del propi empresari, el Ministeri de Foment i un banc alemany el Nord Bank, creditor de la aerolínea. Sembla ser que la companyia de Gerardo Díaz ja arrossegava problemes des de feia temps, i estava en disposició de voler desprendre’s d’ella.
El grup empresarial de Gerardo Díaz Ferran i el seu soci Gonzalo Pascual esta format per un entramat d’empreses que pengen d’un “holding” anomenat Teinver. Esta compost per les empreses Viajes Marsans, Pullmantur Air, Hotetur, Trapsa, Air Comet, entre d’altres. Moltes d’aquestes empreses son negocis que gaudeixen de concessions de la Comunidad de Madrid.
Díaz Ferran assegura que se’n pot sortir endavant, doncs el seu grup ingressa cada any 4.500 milions, mentre que les deutes solament son de 600 milions...

Ara també s’ha sabut que Fomento va obrir un expedient a Air Comet, per seguretat -per manca ?- però que es va tancar, quant la empresa va dir que ja no volaria mes (?)

També val a dir que Air Comet, es va fer càrrec de la concessió i explotació de les línies i espais aeris (slots) de la fallida companyia a Air Madrid (propietat també del empresari “modelic” José Luis Carrillo), tanmateix es va fer càrrec dels seus 578 empleats.
Altruisme, avarícia, oportunisme?

Lo que mes indignació va provocar, foren les desafortunades declaracions de Gerardo Díaz Ferran, al respecte de la fallida: “Yo mismo no habría elegido Air Comet para volar” (sic). Paraules totalment impròpies d’un empresari que s’ha carregat la seva empresa. però totalment inadmissibles en boca del màxim dirigent del empresaris espanyols.
Per a mes Inri, aquest senyor era conseller des de feia sis anys de Caja Madrid. Per al seus negocis particulars, havia demanat a aquesta entitat financera un crèdit de “solament” 26,5 milions d’euros. Com a garantia d’aquest crèdit es van declarar accions de la companyia Marsans (propietat de Dìaz Ferran). Aquest crèdit devia ser renovat el passat mes de novembre, però Caja Madrid, va comprovar que aquests títols estaven pignorats a través de dues operacions, una el febrer i l’altre en juny de 2009, a favor d’un préstec de Banesto que ronda els 96,5 milions d’euros, per tant li demana a Gerardo Diaz la devolució d’aquesta quantitat si no vol entrar a la llista de morosos de Caja Madrid, a mes de la seva expulsió del consell de la Caja.

Quin nom te aquestes actuacions?

A continuació es reprodueixen uns paràgrafs extrets de varies conferencies pronunciades per Gerardo Díaz Ferran com a Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Conferència empresarial en la seu de la CEOE el 2-XII-2008:

“Una CEOE convencida de que el empresario es el verdadero motor del crecimiento y del empleo y de que su función social es vital para el progreso y el bienestar de todos”

“Un momento en el que la dificil situación de nuestra economía exige que los empresarios expongamos una vez más con claridad nuestros análisis y aportaciones para intentar evitar que continue la destrucción de empresas y de miles de puestos de trabajo”

Un momento en el que debíamos dejar constancia de nuestra solidaridad con toda la sociedad española y en el que hemos reiterado la necesidad de reformas económicas que nos permitan recuperar la competitividad, volver a crecer y a crear empleo.”

Durante los últimos meses , la crisis económica, que nos afecta a todos, ha servido de excusa para que desde diversos sectores se cuestione el sistema económico que ha llevado la prosperidad y el bienestar a los países occidentales y para arremeter contra los empresarios y pretender convertirnos en culpables de todos los males y en socorrida cabeza de turco.”

“Os puedo asegurar -lo sabeis- que durante todo este tiempo hemos realizado un gran esfuerzo de contención y de prudencia para no entrar en una espiral de tensión que, en nuestra opinión, es lo último que nuestra sociedad necesita en momentos dificiles.”

Os pido que continuemos con la misma prudencia y coherencia, pero me parece necesario manifestar que la falta de argumentos y de soluciones adecuadas, y a tiempo, y el no querer atender las propuestas de los que sabemos que se debe hacer, para volver al crecimiento y rebajar las tasas de paro, ha llevado a personas de la política y el sindicalismo a formular acusaciones y descalificaciones hacia el mundo empresarial. (?)
Precisamente contra quienes somos la solución y no el problema.” (??)

“Ante estos despropósitos, hemos administrado silencios y hemos contestado de la única manera en que los empresarios debemos y sabemos hacerlo. Trabajando, respondiendo con argumentos a los calificativos injustos, con razones a la demagogia y con la evidencia de las falsas imputaciones.”

“El empresario es alguien que crea algo de la nada, que arriesga, innova, persevera y se empeña en sacar su proyecto adelante, que lucha todos los días por mejorar e incorporar nuevos profesionales y trabajadores a su industria, comercio, taller o explotación agrícola...”

“Los hombres y las mujeres de empresa somos, y tenemos que repetirlo una y otra vez, los que sabenos crear empleo y ninguna política económica seria puede permitirse ignorar y mucho menos atacar al mundo empresarial”

“Más de 300.000 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas y autónomos, han cerrado, y han pagado las consecuencias de la crisi económica desde su inicio, y sus representantes estamos obligados a hacer lo imposible para evitar esta sangría y a convencer a los que pueden hacerlo de que adopten las medidas necesarias para conseguirlo.”

“Como todos sabéis, esta delicadisíma situación de nuestras empresas se debe en buena medida a un importante endurecimiento de las condiciones de los préstamos en cantidad, garantías y costes.” (*)
(*) Realment pot haver-hi quelcom amb més cinisme que aquest personatge?

“Esta disminución de financiación, entre otros factores, lleva a nuestra actividad a un callejón sin salida.” (?)

“Nuestros gobernantes van a seguir encontrando en los empresarios a unos interlocutores fiables para conseguir lo mejor para nuestro país.”

“Lo vamos a seguir haciendo desde nuestra verdad, desde nuestras razones y desde la convicción de que no existe lealtad sin sinceridad y de que nuestra principal obligación, y mayor servicio, es representar con fidelidad los intereses que tenemos encomendados.”

“Los empresarios somos parte de nuestro país y somos los primeros que queremos encontrar una salida a la crisis y frenar el desempleo. Somos parte de esas familias que no pueden comprender que el 38 por ciento de los jóvenes estén parados.”

“Muchos de nosotros estamos pasando por momentos duros, estamos dando lo mejor de nosotros mismos para que nuestras empresas sobrevivan, manteniendo los máximos puestos de trabajo y a veces nos resulta dificil pensar que exista una salida del túnel.”

“Pero los hombres y mujeres de empresa nos crecemos en las dificultades, creemos en nuestras posiblidades y en las de nuestro país y vamos a ser capaces de salir adelante y de hacerlo mejor y con más posibilidades de cara al futuro.”

“Hace una semana, el presidente de la Confederación Federal de la Industria Alemana, Hans-Peter Keitel, afirmaba [que los empresarios y empresarias luchan por cada puesto de trabajo y muchos arriesgan su patrimonio cada día por los demás y demuestran que la empresa no es una masa anónima, sino que produce auténticos valores].”

Article publicat al diari ABC el 30-I-2009

“En este aspecto, quiero subrayar que los empresarios consideramos que la lucha contra la sangría de empleo debe ser prioritaria. El dramático aumento del paro que estamos sufriendo, no solo lleva la tristeza a miles de familías españolas, sino que retroalimenta la crisis al disminuir la capacidad de consumo de estas familías y aumentar el gasto público, al tener que hacer frente el Estado a una cantidad cada vez mayor de prestaciones sociales.
En un tema de esta importancia, debemos aceptar la realidad y no engañarnos a nosotros mismos. Para que estas cifras de desempleo no continuen creciendo hasta poner en riesgo todo nuestro sistema, es preciso que las empresas sean flexibles y puedan adaptarse a las circunstáncias. Dicho claramente: si aun empresario no se le permite prescindir de una cantidad determinada de puestos de trabajo para conseguir que su comercio, taller o industria sobreviva, lo que ocurrirá es que su proyecto será inviable y se perderan todos los puestos de trabajo. Por salvar una parte, sacrificaremos la totalidad.”

“A lo largo de los años hemos demostrado que sabemos hacerlo y si ahora, por ejemplo, pedimos que los Expedientes de Regulación de Empleo se agilicen todo lo posible, dentro de la legislación vigente, es porque sabemos que, ante la gravedad de la situación, cualquier demora innecesaria puede llevarse por delante a la totalidad de la empresa y su plantilla.”

“Entre ellas -les mesures que la CEOE considera fonamentals- ocupó un lugar destacado la financiación de las empresas. En la Asamble General, afirmamos que era fundamental que las empresas, y en especial las pequeñas y medianes, recibieran los créditos que necesitan para poder pagar las nóminas, atender a sus proveedores(*) y seguir existiendo. También dijimos que el Gobierno había adoptado algunas medidas adecuadas, pero que las había tomado tarde, eran insuficientes y había que acelerar su puesta en marcha y profundizar en ellas.”
(*) Jo pensava que les empreses existien per generar diners, -comprar-vendre-comprar-, si un empresari no sap fer diners i te que recórrer als bancs, mal empresari es, no?

Doncs aquest es el patró del patrons. I aquest es el seu pensament, es a dir tot lo que ens ha ensenyat la crisis, no sa servit de res. Tot seguirà igual, amb aquesta mentalitat entre paternalista, especulativa i desproporcionada, buscant l’enriquiment ràpid, la consecució de quants mes guanys millor, el malbaratament, i un creixement sense fi i sense sentit.